Tin tức & Sự Kiện

Theo dõi các sự kiện của chúng tôi trên Fanpage: Tin.Kbang.net

và trong group Facebook: G.Kbang.net

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Tiêu đề tin

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

Tiêu đề tin

Địa điểm offline: Class01.Khaitri.net

Xem thiệp mời tại đây

Sách: 01.YourName.Obook.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

Tiêu đề tin

Google meet: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

Tiêu đề tin

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

Tiêu đề tin

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

Tiêu đề tin

Địa điểm offline: Class01.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...