Nhà nghỉ và Homestay

Huyện Kbang

Link: NhaNghi.Kbang.net / Hotel.Kbang.net

Tư vấn: 0985315881

Thị trấn Kbang

Khách sạn Hoàng Long

Phone: 0984003707 (anh Long) - 0385360770

Website: HoangLong.Kbang.net

07 Võ Thị Sáu – thị trấn Kbang (sát công viên Kbang)

Nhà nghỉ Tuấn Vũ

Phone: 0903568891 (chị Huyên) - 02693880015

Website: TuanVu.Kbang.net

23B Võ Thị Sáu-thị trấn Kbang (sau lưng công viên)

Khách sạn Ngọc Linh

Phone: 0398334177 (chị Hà)

Website: NgocLinh.Kbang.net

26 Ngô Mây – thị trấn Kbang (đối diện bến xe Kbang)

Nhà nghỉ Xuân Hòa

Phone: 0982034274 (anh Hóa)

Website: XuanHoa.Kbang.net

235 Quang Trung – thị trấn Kbang (đối diện công viên)

Nhà nghỉ Ngọc Dương

Phone: 0903560261 (chị Huệ) - 0905928521

Website: NgocDuong.Kbang.net

Đường Lê Thánh Tông – thị trấn Kbang (gần công an huyện)

Nhà nghỉ Tuấn Dũng

Phone: 0986878358 (chị Thu) - 0354380140

Website: TuanDung.Kbang.net

Số 323 Quang Trung – thị trấn Kbang

Nhà nghỉ Tuấn Đạt

Phone: 0905034209

Số 216 Quang Trung, thị trấn Kbang (bên cạnh công viên)

Nhà khách UBND huyện Kbang

Phone: 02693217175

Số 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang


Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Đăk Rong

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Sơ Pai

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Sơn Lang

Nhà nghỉ Sơn Thủy

Phone: 0961418045 (chị Thủy)

Website: SonThuy.Kbang.net

Thôn Thống Nhất- xã Sơn Lang-Kbang 

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Đông

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Nghĩa An

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Đăk HLơ

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Tơ Tung

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Kông Bờ La

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Kông Lơng Khơng

Homestay Đinh A Ngưi

Phone: 0962823737 (Đinh A Ngưi)

Website: ANgui.Kbang.net 

Làng Kgiang – xã Kông Lơng Khơng - Kbang


Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Đak SMar

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Kon Pne

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Krong

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Xã Lơ Ku

HotelName.Kbang.net - Tên nhà nghỉ

Đăng ký vào Kbang.net để được tạo website

Nhà nghỉ Tiêu Biểu

Mô tả ngắn gọn về dịch vụ
Mô tả ngắn gọn về dịch vụ
Mô tả ngắn gọn về dịch vụ