Đăng Ký Gia Nhập Kbang.net

Đăng ký thành viên, đăng ký vào ban quản trị hoặc mở đại lý của Kbang.net

Tư vấn: 0985315881

THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi đang miễn phí phí thành viên trọn đời cho 50 thành viên đầu tiên đăng ký ngay hôm nay, miễn phí phí mở đại lý và phí duy trì đại lý trong 3 năm cho 20 đại lý đầu tiên đăng ký ngay hôm nay. Tức là nếu bạn là người đầu tiên đăng ký ngay hôm nay sẽ không mất một khoản phí nào. 

Phí thành viên: 2 triệu đồng/năm

Phí mở đại lý: 3 triệu đồng/một đại lý

Phí duy trì đại lý: 5 triệu đồng/năm/một đại lý

Bạn có thể truy cập nhanh hoặc chia sẻ trang này bằng link DangKy.Kbang.net / Register.Kbang.net

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Nếu được kết nạp làm THÀNH VIÊN của kbang.net thì bạn sẽ:

- Được sở hữu vĩnh viễn một website cá nhân có tên miền HoTEN.Kbang.net

- Được tạo một trang tiểu sử có tên miền HoTEN.GL.History.vn 

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền F.HoTEN.Kbang.net dẫn về Facebook hoặc Fanpage của bạn

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền Y.HoTEN.Kbang.net dẫn về kênh Youtube của bạn

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền M.HoTEN.Kbang.net dẫn về vị trí của bạn trên Google maps

- Được có mặt trong trang ThanhVien.Kbang.net

- Được có mặt trong trang ThoDia.Kbang.net để mọi người nhờ bạn tư vấn

- Được đăng ký vào Ban quản trị của Kbang.net

- Được mở DaiLy.Kbang.net và đăng bán sản phẩm, dịch vụ trên Kbang.net

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ VÀO BAN QUẢN TRỊ

Để vào ban quản trị trước tiên bạn cần trở thành một THÀNH VIÊN của Kbang.net. Nếu THÀNH VIÊN được vào BAN QUẢN TRỊ của kbang.net thì bạn sẽ:

- Được miễn phí phí thành viên trong thời gian tham gia vào ban quản trị

- Được miễn phí phí mở đại lý và phí duy trì đại lý (cho một đại lý) của bạn

- Được tiếp nhận yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực hoặc địa phương mà bạn quản lý và xử lý yêu cầu đó cho khách hàng theo sự điều phối của bạn

- Được tham gia vào các cuộc họp của ban quản trị và định hướng phát triển cho Kbang.net

- Được mua cổ phần khi Kbang.net cổ phần hóa. Kbang. net sẽ không bán cổ phần cho thành viên không nằm trong ban quản trị. 

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ MỞ ĐẠI LÝ

Nếu được mở ĐẠI LÝ của kbang.net thì bạn sẽ:

- Được sở hữu vĩnh viễn một website để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn có tên miền ThuongHieu.Kbang.net trong đó "ThuongHieu" là tên thương hiệu của bạn

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền F.ThuongHieu.Kbang.net dẫn về Fanpage Thương Hiệu của bạn

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền Y.ThuongHieu.Kbang.net dẫn về kênh Youtube Thương Hiệu của bạn

- Được sở hữu vĩnh viễn một tên miền M.ThuongHieu.Kbang.net dẫn về vị trí Shop của bạn trên Google maps

- Được có mặt trong trang DaiLy.Kbang.net

- Được đăng bán sản phẩm, dịch vụ trên kbang.net