Giới Thiệu Cộng đồng Kbang.net

Những người đưa Kbang đến với đồng bào cả nước

Mục tiêu của cộng đồng Kbang.net

Dự án này được sáng lập bởi một số người con của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.  

Mục tiêu của dự án này nhằm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của người dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến với đồng bào cả nước thông qua website Kbang.net. Bất kỳ ai trên cả nước cũng có thể vào Kbang.net để đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ của người dân huyện Kbang. 

Hiện tại Hội đồng Khai Trí đang cần tuyển Ban quản trị để vận hành chính thức dự án này. Nếu bạn là một người con Kbang thì hãy đăng ký vào Ban quản trị tại DangKy.Kbang.net